Heta arbeten utbildning

Vi förebygger bränder genom att ge dig nödvändig kunskap

CERTIFIERAD UTBILDNING
FÖR HETA ARBETEN

GNISTBILDNING OCH HETTA EN STOR BRANDRISK PÅ ARBETSPLATSEN

Svetsning, lödning, skärning är alla arbetsmetoder som orsakar uppvärmning och gnistbildning och därmed kan leda till bränder. Därför bör alla som ska genomföra dessa typer av arbeten ha gått igenom en utbildning i Heta arbeten och få ett Heta arbeten-certifikat. Undvik bränder och andra skador med hjälp av oss!

Vi erbjuder Heta arbeten-utbildning för alla typer av företag – egenföretagare, mindre familjeföretag, medelstora företag och större företagsorganisationer. Vi är flexibla och kan anpassa oss efter ditt företags behov. Ni kan välja att gå Heta arbeten-utbildning på något av våra fasta datum. Om det fungerar bättre så kan vi komma till arbetsplatsen och genomföra utbildningen när det passar er verksamhet bäst.

Heta arbeten-utbildning av högsta kvalitet

Våra utbildningar i Heta arbeten är anpassad efter de krav som finns på en modern arbetsmarknad. Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk. Den teoretiska delen innefattar bland annat säkerhetsregler, brandkunskap och organisation på tillfällig plats. Den praktiska delen innefattar en kontrollerad släckningsövning som överses av våra experter. Utbildningen avslutas med ett digitalt kunskapstest. Om man klarar att nå ett godkänt resultat så är man certifierad hetarbetare. Om du misslyckas med testet så kan du få göra om det så fort du vill.

En utbildning i Heta arbeten tar ungefär 6-7 timmar i anspråk. När du väl fått ett certifikat så är det giltigt till den sista månad som står angiven på ditt certifieringskort. Ett certifikat för Heta arbeten gäller i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Certifikatet ger bred behörighet

Efter avslutad utbildning i heta arbeten så erhåller du ett Heta arbeten-certifikat. Detta innebär att du är behörig som tillståndsgivare, utförare av Heta arbeten och brandvakt. Vi följer alltid de uppsatta normer och regler som gäller och våra instruktörer är godkända. Vi är arrangörer åt Brandskyddsföreningen Sverige.

Vilka behöver en utbildning i Heta arbeten? Försäkringsbolagen har i de flesta fall föreskrifter angående säkerhet i samband med heta arbeten. Dessa föreskrifter kräver att det finns personer som är utsedda till brandskyddsansvariga och brandvakter. Dessa personer, plus de som utför arbetsuppgifterna, ska vara utbildade och kunna visa upp ett giltigt certifikat som visar att de har utbildat sig i heta arbeten.

Ett stort ansvar att förebygga bränder

När man arbetar med brandfarliga element på ett bygge eller en annan arbetsplats så har man ett stort ansvar att förhindra att det uppstår bränder. Innan man tar ett beslut om att genomföra Heta arbeten så måste utövaren eller personen som är ansvarig för det heta arbetet utse en så kallad tillståndsansvarig. Den tillståndsansvariges uppgift är att bedöma om det finns risk för brand i samarbete med arbeten. Om det skulle visa sig att det finns en tydlig brandrisk så ska man följa de säkerhetsregler som är uppsatta av försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddsföreningen.

En rad kvalitativa säkerhetsutbildningar

Vad innebär då dessa säkerhetsregler? Bland annat innefattar de krav på förebyggande åtgärder, som exempelvis tillstånd för att utföra de nödvändiga momenten och att personerna som utför och övervakar arbetet har behörighet. Dessutom är det viktigt att man tar ett antal preventiva steg innan arbetet inleds, samt även under och efter att det är slutfört. Dessa steg handlar om att kunna förhindra eventuella skador och fall av bränder. Både utövaren och den som bevakar arbetet måste ha vara utbildad i heta arbeten och inneha ett certifikat.

Vid sidan av heta arbeten erbjuder vi även en rad andra kvalitativa säkerhetsutbildningar som gör din arbetsplats till en säkrare miljö. Mer om dessa utbildningar kan du läsa här. Hos oss kan du även köpa och hyra ett stort antal kvalitativa och godkända säkerhetsprodukter.

Planerar ditt företag ett projekt som innefattar Heta arbeten? Välkommen att kontakta oss, våra duktiga utbildare har kompetensen att leda dig genom en Heta arbeten-utbildning som tar dig hela vägen till ett certifikat.  

 

Skapa brandsäkerhet på bygget med en Heta arbeten-utbildning!