Heta arbeten utbildning

Vi förebygger bränder genom att ge dig nödvändig kunskap

Heta arbeten

VÄRT ATT VETA OM HETA ARBETEN

Vad avses egentligen med Heta arbeten? Det som man syftar till är arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Typiska exempel är svetsning, skärning, lödning, läggning tak och bearbetning med snabbgående verktyg.  Kort sagt en typ av arbeten som är ofta förekommande i samband med montage- och ombyggnadsarbeten vid industrianläggningar och andra fastigheter. Risken för brand är hög och risken för tillbud är stora i dessa fall.

En mycket vanlig brandorsak

Statistik över brandskador genom åren har alltid visat att Heta arbeten är en av de vanligaste orsakerna till bränder, vilket har lett till stora kostnader. Försäkringsbranschen införde dock skarpare regler i villkoren på 90-talet. Detta har lett till att denna typ av brandtillbud har minskat, både i antal incidenter och om man räknar kostnaden.

Detta är en stor skillnad om man jämför med andra typer av skador, där det har varit svårt att kraftigt minska skador med hjälp av skärpta regler. När det handlar om Heta arbeten så är det enda som behövs för att minska brandrisken ett korrekt utfört arbete. Det handlar helt enkelt om grundläggande kunskaper om skaderisker och vilka förebyggande åtgärder som behövs.

Varför är heta arbeten brandfarliga?

Vid svetsning- och skärningsarbeten använder man en låga med mycket hög temperatur, som kan leda till att de flesta material antänds. Dessutom sprids det heta gaser som kan spridas in i väggar och andra dolda utrymmen. Det är inte bara ”glödande” svetsloppor som orsakar bränder, utan även svarta svetsloppor kan ha en mycket hög temperatur som kan sätta eld på många olika ämnen.

Gnistor från slipning och rondellskärning kan också vara farligt, i nivå med heta svetsloppor.

Även het luft kan vara brandfarlig

Även hetluft som alstras vid förbränning av gas kan också bli så het att den antänder brännbara ämnen. Detta är vanligt exempelvis vid takläggningen. Även när man använder en varmluftspistol så kan värmen vid verktygets mynning vara så hög att brännbara material kan antändas.

För att skydda sig mot bränder och överhettning så måste arbetet planeras noga och förebyggande åtgärder vidtas enligt de säkerhetsregler som gäller i Sverige och Skandinavien.  Går du en utbildning i Heta arbeten hos oss så är du på den säkra sidan när det handlar om bränder som orsakas på dessa sätt. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Kunskaper som stoppar bränder – utbilda dig i heta arbeten!